Publicaties

Baan Vier publiceert zwemdidactische handleidingen gericht naar zwemlesgevers, ouders, leerkrachten lichamelijke opvoeding en alle geïnteresseerden betrokken in het zwemonderwijs. Het handboek “Een leerlijn zwemmen, safe and simple” beschrijft op een bevattelijke manier het didactisch concept waarop het zwemonderwijs is gebaseerd. In “Wijs waterwennen” passen we onze leerlijn toe in de eerste stappen van het zwemonderwijs.

In de loop van de komende maanden mag u nieuwe publicaties verwachten.

Baan Vier en partnerorganisatie Watersafety Academy zijn betrokken in de ontwikkeling van de officiële zwembrevetten in Vlaanderen. Hiertoe is een samenwerking opgezet met het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB). Olympische topzwemmer Pieter Timmers ondersteunt de campagne Fred Brevet.

Zwem-s-cool

Zwem-s-cool is een zwemschool waar het belang van het kind voorop staat. Elk kind is uniek in zijn/haar aanleg en mogelijkheden. Dit betekent dat iedereen bij ons zwemmen en/of duiken kan leren.

Door middel van fun, regelmaat en structuur creëren wij een veilige en plezierige omgeving om te leren zwemmen. Onze leertuin met een aangepast didactisch concept maakt dat dit een uniek gebeuren is voor lerende kinderen.

U vindt zwem-s-cool-en in Gent (Blaarmeersen), Geel, Dilbeek (Dilkom) en Brussel (VU Brussel) en er komen steeds nieuwe locaties bij.

Watersafety Academy

WASA is de Water Safety Academy vzw.

WASA werd opgericht in augustus 2015 als een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende personen en organisaties.

De oprichting is gestoeld op de wetenschappelijke inbreng van Bart Soons (VUB) en prof. Kristine De Martelaer (VUB), de ontwikkelaars van de de nieuwe leerlijn zwemmen Filip Roelandt, Bart Soons, Peter Van Gerven en Reinout van Schuylenbergh (Baan Vier) en het praktijkonderzoek o.l.v. Stef Desmet in zwembad Dilkom (Dilbeek).

De missie van WASA luidt : ‘Veiligheid in, op en rond het water, wereldwijd, ondersteunen door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van kennis’

WASA werkt samen met verschillende partners in Vlaanderen, waaronder het ISB, BVLO, de onderwijskoepels en tal van stedelijke sportdiensten.

WASA is een niet-gesubsidieerde vzw die zijn inkomsten haalt uit de organisatie van opleidingen, bijscholingen en lidmaatschap.