Bijscholingen

Praktisch en gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Workshops op jouw maat

 

  • Een lijst van bijscholingen kan u hier aantreffen.

 

Opgelet: hoedt u voor namaak !

We hebben kennis van organisaties die in onze naam bijscholingen organiseren. In realiteit hebben deze organisaties geen binding met Baan Vier. De leerlijnen en methoden van Baan Vier zijn het resultaat van jarenlange academische activiteit, onderzoek en studie en ervaring en toewijding van de betrokken onderzoekers. Baan Vier benadrukt dan ook dat de inhoud ervan auteursrechtelijk beschermd is. Het is aldus verboden er zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baan Vier gebruik van te maken (door reproductie en verspreiding, mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling voor het publiek of exploitatie op enige andere manier, al dan niet met commercieel oogmerk). Hetzelfde geldt voor ongeoorloofde verwijzing naar of gebruik van de naam Baan Vier in het kader van zwemonderricht. In het bijzonder wijzen wij er geïnteresseerde deelnemers en organisatoren op dat Baan Vier geen aansprakelijkheid kan opnemen voor lessen, opleidingen of bijscholingen gegeven naar aanleiding van of rond haar leerlijnen en methoden, indien deze niet door Baan Vier zelf worden aangeboden. Waar deze toch worden ingericht door derden, kan het gaan om misbruik of onvolkomen toepassing van door Baan Vier ontwikkelde leerinhoud. Kwaliteit kan in dergelijke gevallen niet gegarandeerd worden, wel integendeel: mogelijk worden daarmee deelnemers ontgoocheld in hun verwachtingen. Dit zou nefast zou zijn voor de positieve sensibilisering voor de vernieuwing van het zwemonderricht die Baan Vier voorstaat. Waar in zulke gevallen ook nog wordt aangehaakt aan of misbruik wordt gemaakt van de naam “Baan Vier”, zullen a fortiori juridische stappen worden ondernomen.